Podmínky prodeje


Všeobecné obchodní podmínky

Pečlivě si prosím přečtěte naše prodejní podmínky a pravidelně je kontrolujte, abyste sledovali všechny potenciální změny. Souhlasíte s dodržováním a dodržováním následujících podmínek

Přijetí smlouvy

Tato smlouva představuje úplnou a jedinou dohodu mezi vámi a námi a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody. Tuto dohodu můžeme kdykoli změnit. Nejnovější smlouva bude zveřejněna na webu a měli byste si tuto smlouvu před použitím webu přečíst.

Informace uvedené na této webové stránce slouží pouze pro všeobecné informační a vzdělávací účely. Před přístupem na tuto webovou stránku nebo jejím použitím si prosím pozorně přečtěte podmínky (dále jen „Smlouva“ nebo „Podmínky použití“). Vstupem na tyto stránky nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s podmínkami smlouvy. Pokud nesouhlasíte s Podmínkami použití, nesmíte přistupovat na stránky ani je používat.

1. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

 • Musíte mít 21 a více let.
 • Nesmíte být závislí na drogách zakoupených na tomto webu.
 • Musíte si být vědomi správného dávkování a pokynů pro každý zakoupený lék.
 • Musíte si být vědomi funkcí a vedlejších účinků všech zakoupených položek.
 • Uživatel v souladu se zákonem získal předpis od řádně kvalifikovaného lékaře a že Lék bude používán pouze podle pokynů a pouze osobou, pro kterou byly Léky předepsány, a že za povinnost péče je odpovědný Lékař uživatele.
 • Musíte souhlasit s tím, že váš nákup musí být pro legální použití.
 • Uživatel souhlasí s tím, že lékař nenese odpovědnost za jakoukoli odpovědnost, reklamaci, ztrátu, poškození nebo výdaje jakéhokoli druhu nebo povahy způsobené přímo nebo nepřímo jakoukoli nedostatečností nebo nevhodností jakéhokoli předpisu vydaného lékařem nebo nedostatečností, nedostatkem nebo nevhodností lékařská kontrola lékařských informací uživatele. Lékař nebude v žádném případě odpovědný za jakékoli škody, včetně přímých, nepřímých, represivních, zvláštních nebo následných škod, a to ani v případě, že je na takovou možnost upozorněn.
 • Musíte znát a rozumět zákonům vaší země a státu týkajícím se nákupu léků na předpis a souhlasit s tím, aby vlastníci a provozovatelé tohoto webu nebyli zodpovědní za vaše jednání.
 • Web nenese žádnou odpovědnost za požadavky a předpisy země původního kupujícího. Kupující souhlasí s tím, že nebude porušovat místní zákony Agentury pro léčivé přípravky a místní ministerstvo zdravotních předpisů dané země, včetně povinných požadavků nutných při dovozu léčivých přípravků.

2. VÝROBKY

 • Všechny produkty a příslušenství prodávané na webu mají vytištěné data vypršení platnosti.
 • Pokud obdržíte produkty nebo příslušenství s datem vypršení platnosti, nepoužívejte je a okamžitě nás kontaktujte.
 • Ve vztahu k prodávaným produktům neprovádíme žádné výměny, žádnou obnovu ani záruku, výslovnou ani předpokládanou, jakéhokoli druhu.

3. PLATBA

 • Chcete-li být zaregistrováni, je nutné objednávku uhradit v plné výši. Neuhrazené objednávky v celém rozsahu nelze doručit a nebudou vráceny.
 • Všechny údaje o platbě jsou anonymní a jsou smazány ihned po provedení platby.
 • Veškeré platby poplatků, bez ohledu na použité médium, jdou na vrub zákazníka.
 • Informace jsou chráněny SSL s délkou šifrovacího klíče 168 bitů (nejvyšší úroveň, která je v současné době k dispozici na trhu).
 • Při zpracování vašich platebních transakcí web přizpůsobuje ty nejnáročnější standardy bezpečnostního trhu, jako jsou šifrovací techniky SSL 3.0.
 • Platba se provádí bankovním převodem, WU nebo MG (bankomat nebo CB) a kreditní kartou. Objednávky nemohou vstoupit v platnost, dokud neobdržíte úplnou platbu.
 • Měnou použitou pro transakci je euro. Částka odepsaná z účtu použité kreditní karty bude záviset na kurzu eura v den vyúčtování a veškerých směnných poplatcích účtovaných bankou, která kartu vydala.

4. OBJEDNÁVKY A PLATBY

Dostupnost produktu se může změnit bez předchozího upozornění.

Storna objednávek po zaplacení nejsou přijímána.

Ceny se mohou měnit na základě mezinárodních směnných kurzů a ke změnám nákladů může dojít bez předchozího upozornění.

Po potvrzení objednávky obdržíte elektronickou fakturu, která bude obsahovat; číslo vaší objednávky, podrobnosti objednávky, uživatelské jméno a heslo (které si vyberete). Vaše uživatelské jméno a heslo vám umožní zkontrolovat stav vaší objednávky.

5. STRÁNKA ODPOVĚDNOSTI

Stránka nepodporuje vlastnění ani pokus o získání anabolických steroidů nebo jiných kontrolovaných látek a nemůže být činěna odpovědnou za jednání diváků a zákazníků.

Popisy a názory nabízené na tomto webu nepředstavují lékařská doporučení ani rady, ale obecně vycházejí ze spekulativních a subjektivních hodnot. Každý uživatel by se před užíváním těchto léků měl vždy nejprve poradit s oprávněným lékařem. Každý uživatel musí vědět a rozumět tomu, že hrubé a nekontrolované používání může způsobit škodlivé a trvalé vedlejší účinky. Důsledně nesouhlasíme s podáváním léčiv nezletilým.

Web nenese žádnou odpovědnost za použití produktů, které poskytuje. Materiály na tomto webu (a na webech propojených s tímto webem) slouží pouze pro informační účely a nejsou určeny k propagaci nebo podpoře užívání anabolických / androgenních steroidů a jiných léků.

Snaží se chránit vaše soukromí, web zpracovává všechny vaše informace s maximální důvěrností.

Web nepřebírá žádnou odpovědnost za zaslané zboží, což vede k rizikům a nebezpečím příjemce.

Web nepřijímá žádnou odpovědnost v případě zabavení celními orgány, všechny produkty jsou dodávány s plným rizikem kupujícího.

Web nenese žádnou odpovědnost za ztráty objednávky způsobené nedodáním.

Pokud neobdržíte zboží zakoupené v následujících 30 dnech, v den, kdy jste si jej objednali, musíte to do 40 dnů oznámit zákaznickému servisu e-mailem na naši kontaktní adresu.

Nepřijímáme žádné vrácení zboží.

6. DODÁVKA PRODUKTŮ

Zákazník odpovídá za chyby při zadávání údajů a / nebo neúplnost dodací adresy. Pokud je to nutné, zákazník uhradí zpětné poštovné.

Výrobky jsou připravovány a baleny webem v původním obalu nebo v uzavřeném a správném obalu. Tato stránka má možnost měnit původní obal beze změny produktů, které jej tvoří, bez předchozího upozornění zákazníkovi.

Stránka doručuje objednané produkty na adresu uvedenou při zadávání objednávky v záložce „adresa pro doručení“.

Stránka obvykle dodává vaše produkty za 5 až 12 dní, ale někdy může dojít ke zpoždění dodávky. Toto zpoždění je mimo naši kontrolu. Celý čas, který vám poskytneme pro dodání, je pouze přibližný a nebudeme odpovídat za žádné ztráty, náklady, škody, náklady nebo výdaje způsobené zpožděním dodávky produktů.

Naše stránky mohou učinit rozhodnutí o odložení odeslání objednávky, pokud nás tam donutily vnější události. Zpráva o odeslání nepřesáhne 15 dní.

Po odeslání se stanete vlastníkem objednaných produktů. Po odeslání produktů již nemáme žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození, které zboží zabavilo. Objednané zboží je nevratné.

Všechny produkty jsou dodávány s plným rizikem kupujícího.

Na stránkách nebude žádný přístup k přepravním společnostem, aby sledovaly nebo lokalizovaly zásilku.

7. VÝJIMEČNÉ PODMÍNKY

Zákazník bere na vědomí, že objedná tyto výrobky na svou plnou odpovědnost.

Za žádných okolností nebude web odpovědný za jakékoli právní důsledky, které mohou vzniknout v důsledku objednávky na webu.

Pokud jsou produkty zabaveny celními orgány, má zákazník na to, aby nás informoval, lhůtu 9 dnů po zabavení.

Web nepřijímá žádnou odpovědnost v případě zabavení celních orgánů, pokud jste se nepřihlásili k našemu pojištění a pokud neexistoval platný lékařský předpis.

Web nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo zničení vašeho balíčku celními orgány.

Pokud je zabaveno na celnici, musíte vrátit do 10 dnů po zabavení, oficiální doklad o vašem balíčku celním zabavením (poštou zaslanou celní správou). Podmínky platné pro naše expresní zásilky.

Žádné zboží nebude přijato bez referenčního originálu a úředního dokladu o vstupu a / nebo zničení zásilky celními orgány. Tato podmínka se v žádném případě nemění.

Přepravní náklady jako součást vrácení produktů poškozených / rozbitých / zabavených během dodávky zůstávají na zákazníkovi.

Stránka nebude realizovat žádný přístup k celním a / nebo přepravním společnostem ohledně výzkumu, monitorování, stavu nebo umístění zásilky.

8. POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Informace poskytované na tomto webu slouží pro obecné informační a vzdělávací účely. Některé části tohoto webu jsou určeny pro konkrétní publikum, včetně ředitelů společnosti Top-steroids-online, zaměstnanců, zákazníků a akcionářů, jakož i členů komunity zdravotní péče a široké veřejnosti. Váš přístup k informacím obsaženým na tomto webu a jejich používání podléhá této smlouvě o podmínkách používání. Vstupem na tento web a jeho používáním přijímáte, bez omezení nebo kvalifikace, tuto smlouvu s podmínkami.

9. ŠTĚSTÍ

Top-steroids-online vynaloží přiměřené úsilí na zahrnutí přesných a aktuálních informací na tento web, ale neposkytuje žádné záruky ani prohlášení jakéhokoli druhu, pokud jde o jeho přesnost, měnu nebo úplnost. Souhlasíte s tím, že přístup a použití tohoto webu a jeho obsahu je na vaše vlastní riziko. Top-steroids-online se zříká veškerých záruk, výslovných nebo předpokládaných, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Ani Top-steroids-online, ani žádná strana podílející se na tvorbě, výrobě nebo dodávání tohoto webu nenese odpovědnost za jakékoli škody, mimo jiné včetně přímých, náhodných, následných, nepřímých nebo represivních škod vyplývajících z přístupu, použití nebo nemožnost používat tento web nebo jakékoli chyby či opomenutí v jeho obsahu. Toto omezení zahrnuje škody nebo viry, které infikují vaše počítačové vybavení.

10. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost Top-steroids-online, její úředníky, ředitele, akcionáře, zaměstnance, zástupce, dodavatele a partnery z řad třetích stran proti veškeré odpovědnosti, škodám, ztrátám, nákladům nebo výdajům, včetně poplatků za právní zastoupení a výdaje vzniklé v souvislosti s jakýmkoli nárokem souvisejícím s (a) vaším porušením jakékoli podmínky, podmínky, prohlášení, záruky nebo ujednání v této smlouvě; nebo (b) informace, které poskytnete Top-steroids-online nebo které zpřístupníte jakékoli třetí straně, včetně vašich registračních údajů a obsahu webových stránek odpovídajících URL, které odešlete Top-steroids-online. Také v důsledku jakéhokoli porušení těchto podmínek z vaší strany.

11. ZDRAVOTNÍ INFORMACE

Tento web může obsahovat obecné informace týkající se různých zdravotních stavů a jejich léčby. Tyto informace jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou zamýšleny jako náhrada za rady poskytované lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Pacienti by neměli používat zde uvedené informace k diagnostice zdravotního nebo kondičního problému nebo nemoci. Pacienti by měli vždy konzultovat s lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem lékařskou pomoc nebo informace o diagnóze a léčbě.

Předkládá se platný lékařský předpis k odeslání se zásilkou

11.29 Lékařské informace, oddíl 29

ZÁKON O LÉČIVÁCH (KAPITOLA 176, ODDÍL 29) LÉČIVA (POUZE PŘEDPIS) OBJEDNÁVKA

Citát.

A, tato objednávka může být citována jako objednávka léčivých přípravků (pouze na předpis).

Definice.

B, - (1) V této objednávce -

„maximální denní dávka“ nebo „MDD“ znamená maximální množství látky obsažené v množství léčivého přípravku pro vnitřní použití, které se doporučuje užít nebo podat během 24 hodin
„maximální dodávka“ nebo „MS“ znamená maximální množství léčivého přípravku, které lze kdykoli prodat nebo dodat;

„minimální věk“ znamená minimální věk osoby, ve které může být konkrétní léčivý přípravek podáván, 21 a více let;

„lékem vydávaným pouze na lékařský předpis“ se rozumí léčivý přípravek popisu nebo třídy specifikovaných pro účely § 29 zákona a uvedených v odstavci 4;

„licence na produkt“ znamená licenci na produkt, která je udělena podle § 5 zákona;

„prodat“ znamená maloobchodní prodej, jak je definován v § 2 odst. 2 zákona a „prodej“ má odpovídající význam; „dodávkou“ se rozumí dodání za okolností odpovídajících maloobchodnímu prodeji, jak je definován v § 2 odst. 2 zákona.

(2) V první příloze jsou použity následující zkratky: „g“ pro gram;

„iu“ pro mezinárodní jednotku činnosti; „mcg“ pro mikrogram;

„mg“ pro miligram; „ml“ pro mililitr; „%“ pro procento;

„w/w“ pro hmotnost a hmotnost; „v/w“ pro objem v hmotnosti; „v/v“ pro hlasitost v objemu.

Příslušní odborníci.

 1. Pro účely článku 29 zákona (léčivé přípravky na lékařský předpis) jsou lékaři, zubaři a veterinární lékaři vhodnými odborníky ve vztahu ke všem lékům na předpis.

Léčivé přípravky pouze na lékařský předpis.

 1. Léčivý přípravek je léčivý přípravek specifikovaný pro účely článku 29 zákona (lék na předpis), pokud odpovídá popisu uvedenému v prvním, druhém, třetím a čtvrtém sloupci části I nebo II prvního

Předpisy.

 1. - (1) Pro účely § 29 odst. 2 (na) zákona se lék na předpis nebude brát k prodeji nebo výdeji v souladu s předpisem vydaným odborníkem, pokud nejsou splněny podmínky uvedené v pododstavci (2)
 • Podmínky jsou takové, že -
 • předpis musí být písemný a podepsaný odborníkem, který jej dává svým obvyklým podpisem, a datem;
 • předpis obsahuje tyto náležitosti:
 • adresa odborníka, který ji uvádí;
 • pokud je praktickým lékařem nebo zubním lékařem jméno a adresa osoby, pro kterou je léčba poskytována;
 • je-li lékařem, který jej podává, veterinární lékař, jméno a adresu osoby, které má být dodán lék na předpis;
 • pokud je praktickým lékařem zubní lékař nebo veterinární lékař, prohlášení praktického lékaře, že předpis je „Pouze pro zubní ošetření“ nebo „Pouze pro ošetření zvířat“; a
 • uveďte celkové množství léku na předpis, který má být dodán, a dávku, kterou je třeba užít;
 • v případě, že předpis neurčí, zda se jedná o opakovatelný předpis, či nikoli, nesmí být předpis vydán více než jednou;
 • v případě opakovatelného receptu, který nestanoví, kolikrát může být vydán, nesmí být vydán více než 3krát;
 • v případě opakovatelného předpisu, který neurčuje časové období, mezi kterým může dojít k dalšímu výdeji, nesmí být vydán více než jednou za 3 dny;
 • v době výdeje musí osoba vydávající předpis na přední straně předpisu poznamenat, nad podpisem odborníka, jméno a adresu osoby vydávající předpis a datum vydání předpisu; a
 • v případě opakovaného předpisu, pokud je předpis vydáván naposledy, je po výdeji vydávající osobou zadržen
 • Omezení stanovená v § 29 odst. 2 (na) zákona (omezení prodeje a výdeje) se nevztahuje na prodej a výdej léčivých přípravků vydávaných pouze na lékařský předpis, které nejsou v souladu s předpisem vydaným příslušným lékařem pouze z toho důvodu, že podmínka uvedená v pododstavci (2) ) není splněna, pokud se osoba prodávající nebo dodávající léčivý přípravek na předpis po vynaložení veškeré náležité péče věří z rozumných důvodů, že tato podmínka je ve vztahu k uvedenému prodeji nebo plnění splněna

Výjimky pro omezený prodej nebo výdej léků na předpis uvedených v části II prvního harmonogramu.

 1. V případě léků na předpis uvedených v části II prvního harmonogramu platí omezení stanovená v § 29 odst. 2 (na) zákona (omezení prodeje a dodávek) se nepoužije, pokud -
 • léčivý přípravek je prodáván nebo dodáván v nádobě nebo balení označeném tak, aby maximální denní dávka nepřekračovala dávku uvedenou v pátém sloupci této části první přílohy týkající se léčivého přípravku;
 • množství prodaného nebo dodaného léčivého přípravku nepřesahuje maximální množství uvedené v tomto sloupci;
 • léčivý přípravek se prodává nebo dodává v nádobě nebo balení označeném tak, aby ukazovalo použití specifikované v šestém sloupci této části prvního plánu a žádné jiné použití; a
 • léčivé přípravky jsou výhradní nebo dodávány osobě, která dosáhla minimálního věku uvedeného v pátém sloupci uvedené části první přílohy nebo vyššího věku, pokud jde o tento léčivý přípravek.

Výjimky pro nouzový prodej nebo dodávku.

 1. Omezení stanovená v § 29 odst. 2 (na) zákona (omezení prodeje a výdeje) se nevztahuje na prodej nebo výdej léků pouze na předpis lékárníkem v případě nouze jednající na základě ústních pokynů lékaře, který se zavázal vydat předpis, nebo písemného objednejte si, pokud je lékařem v nemocnici, během příštích 24 hodin

Výjimky pro určité osoby.

 1. - (1) Omezení stanovená v § 29 odst. 2 (na) zákona (omezení prodeje a dodávek) se nepoužijí
 • k prodeji nebo dodávce osobou uvedenou v prvním sloupci části I druhého seznamu; zlato
 • k dodání osobou uvedenou v prvním sloupci části II druhého dodatku,

pouze na předpis léčivých přípravků uvedených ve druhém sloupci části I nebo II druhého případu druhého harmonogramu ve vztahu k této osobě, pokud a za podmínek stanovených v odpovídajících odstavcích ve třetím sloupci části I nebo II druhého případu jsou splněny.

 • Bez ohledu na odstavec 1 může ministr písemně, v každém případě, považuje-li to za vhodné a za podmínek, které stanoví, osvobodit jakoukoli osobu od omezení stanovených v § 29 odst. 2 (na) zákona (omezení prodeje a dodávek).
 • Ministr může písemně, v každém případě, považuje-li to za vhodné a za podmínek, které stanoví, osvobodit jakoukoli osobu od omezení stanovených v § 29 odst. 2 (b) zákona (omezení správy).

Výjimky pro prodej a dodávky v nemocnicích nebo soukromých nemocnicích s licencí.

 1. Omezení stanovená v § 29 odst. 2 (na) zákona (omezení prodeje a zásobování) se nevztahuje na prodej nebo výdej jakéhokoli léčivého přípravku pouze na lékařský předpis v rámci podnikání jakéhokoli oddělení, divadla nebo jiného úseku v soukromé nemocnici s licencí pod soukromými nemocnicemi a klinikami Jednání, kdy je lék na předpis prodáván nebo vydáván v souladu s písemnými pokyny lékaře nebo zubaře nebo registrovanou zdravotní sestrou odpovědnou za oddělení, divadlo nebo jinou část licencované soukromé nemocnice, přestože tyto pokyny nesplňují podmínky uvedeno v odstavci

Výjimky stanovené v jiném písemném zákoně.

 1. Omezení stanovená v § 29 odst. 2 (na) (omezení prodeje nebo dodávek) nebo oddíl 29 (2) (b) (omezení správy) zákona se nevztahuje na prodej, dodávku nebo případně správu jakéhokoli léku na předpis, pokud -
 • lék na předpis je kontrolovaný lék;
 • prodej, výdej nebo podávání takto kontrolovaného léku je vyňato z příslušných omezení zákonem o zneužívání drog nebo jakýmikoli předpisy v něm přijatými; a
 • že prodej, výdej nebo podávání regulované drogy podléhá podmínkám a za okolností, které mohou být stanoveny v této výjimce z příslušného písemného zákona.

Výjimky v případech týkajících se selhání jiného.

 1. Omezení stanovená v § 29 odst. 2 (na) zákona (omezení prodeje a výdeje) se nevztahuje na prodej a výdej léků na předpis osobou, pokud -
 • osoba, která vynaložila veškerou náležitou péči, se z rozumných důvodů domnívá, že prodávaný nebo dodávaný produkt není lékem na předpis; a
 • z důvodu jednání nebo neplnění povinností jiné osoby je produkt produktem, na který se vztahuje § 29 odst. 2 (na ) zákona

Výjimky v případě padělaných předpisů.

 1. Omezení stanovená v § 29 odst. 2 (na) zákona (omezení prodeje a výdeje) se nevztahuje na prodej a výdej léků pouze na lékařský předpis lékárníkem v souladu s padělaným předpisem, pokud se lékárník při vynaložení veškeré náležité péče domnívá z rozumných důvodů, že předpis je originální.

Výjimky pro podávání léků na předpis

12A. Omezení stanovená v § 29 odst. 2 (b) zákona (omezení podávání) se nevztahuje na podávání žádnými osobami uvedenými v prvním sloupci třetí přílohy jakéhokoli léku na předpis uvedeného v odpovídajícím odstavci ve druhém sloupci této přílohy, pokud a pokud jsou splněny podmínky uvedené v odpovídajícím odstavci ve třetím sloupci uvedeného rozvrhu.

Vztah mezi touto objednávkou a dalšími písemnými zákony.

 1. Tato objednávka je doplňkem jakéhokoli jiného písemného zákona a není jím odchylkou nebo náhradou.

VIZ TÉŽ VÝJIMKU PRO NĚKTERÉ OSOBY Z ODDÍLU 29 ODST. 2 (NA) ZÁKONU

VIZ TÉŽ VÝJIMKU PRO NĚKTERÉ OSOBY Z ODDÍLU 29 ODST. 2 (B) ZÁKONU

 • Top-Steroids-Online nepřebírá žádnou odpovědnost za použití jakýchkoli dodávaných produktů. Odpovědnost za používání produktů pod vedením oprávněného lékaře nese kupující.
 • předloží se platný lékařský předpis k odeslání se zásilkou.

12. SOUKROMÍ

Top-steroids-online respektuje soukromí uživatelů svých webových stránek. Bereme soukromí vážně. Když navštívíte náš web, naše servery shromažďují některé technické informace o vás (typ webového prohlížeče, IP adresa) a také sledují, které stránky navštěvujete na našem webu, můžeme také poskytnout informace o vás, pokud v případě podvodu nebo jiného trestného činu činnosti, jsme k tomu předvoláni příslušnými právními orgány.

13. AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÁ ZNÁMKA

Celý obsah tohoto webu je plně chráněn podle všech příslušných intelektuálních zákonů. Všechny názvy produktů, ať už jsou uvedeny velkými písmeny nebo se symbolem ochranné známky, jsou ochrannými známkami společnosti Top-steroids-online, jejích přidružených společností, spřízněných společností nebo jejích poskytovatelů licencí nebo partnerů ve společných podnicích, pokud není uvedeno jinak. Použití nebo zneužití těchto ochranných známek nebo jakýchkoli jiných materiálů, s výjimkou případů povolených v tomto dokumentu, je výslovně zakázáno a může být v rozporu s autorským zákonem, zákonem o ochranných známkách, zákonem o pomluvě a urážce na cti, zákonem o soukromí a publicitě a komunikačními předpisy a stanovy. Veškerá autorská práva jsou text, mzdy, fotografie, grafika, uživatelské rozhraní a další obsah poskytovaný na webových stránkách Top-steroids-online a výběr, koordinaci a uspořádání takového obsahu zajišťuje společnost Top-steroids-online nebo její poskytovatelé třetích stran, a to v plném rozsahu stanoveném autorským zákonem a všemi mezinárodními zákony o autorských právech. Podle příslušných zákonů o autorských právech máte zakázáno kopírovat, reprodukovat, upravovat, distribuovat, zobrazovat, provádět nebo přenášet jakýkoli obsah webových stránek Top-steroids-online pro jakékoli účely.

14. DŮVĚRNÉ INFORMACE

V souladu s veškerými platnými podmínkami stanovenými v našich Zásadách ochrany osobních údajů, jakákoli komunikace nebo jiný materiál, který nám ukončíte prostřednictvím internetu nebo zveřejníte na webových stránkách Top-steroids-online elektronickou poštou nebo jinak, jako jsou jakékoli dotazy, komentáře, návrhy a podobně, je a bude považováno za nedůvěrné a Top-steroids-online nebude mít žádnou povinnost s ohledem na takové informace

15. NEPLATNÉ, KDE JE ZAKÁZÁNO

Top-steroids-online si vyhrazuje právo omezit poskytování svých produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci a / nebo omezit množství nebo jakékoli produkty nebo služby, které poskytujeme. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby učiněná na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána.

Top-Steroids-Online vyžaduje před odesláním platný předpis od svých zákazníků. Neprodáváme ani neposíláme léky do zemí, kde je prodej drog bez lékařského předpisu nezákonný.

16. OBECNĚ

Pokud bude kterékoli ustanovení této dohody považováno za protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení oddělitelné, aniž by to mělo vliv na vymahatelnost všech zbývajících ustanovení. Top-steroids-online si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení upravovat nebo mazat materiály z tohoto webu.

17. DOBA A UKONČENÍ

Top-steroids-online si vyhrazuje právo na fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního autorského práva, které je podle vlastního uvážení údajně porušeno, a ukončit váš přístup ke všem nebo blokům webových stránek. , s oznámením nebo bez něj.

Napsat komentář