Warunki sprzedaży


Zasady i Warunki

Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszymi warunkami sprzedaży i okresowe ich sprawdzanie, aby obserwować wszystkie potencjalne zmiany. Zgadzasz się przestrzegać poniższych warunków i przestrzegać ich

Akceptacja umowy

Niniejsza Umowa stanowi całość i jedyną umowę między Tobą a nami i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy. Możemy zmienić niniejszą Umowę w dowolnym momencie. Najnowsza umowa zostanie opublikowana w witrynie, a przed rozpoczęciem korzystania z niej należy zapoznać się z niniejszą Umową.

Informacje zawarte w tej witrynie internetowej służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i edukacyjnych. Przeczytaj uważnie Regulamin („Umowa” lub „Warunki użytkowania”) przed uzyskaniem dostępu do tej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do tej witryny lub korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami użytkowania, nie możesz uzyskać dostępu do witryny ani z niej korzystać.

1. WARUNKI ZAKUPU

 • Musisz mieć ukończone 21 lat.
 • Nie możesz być uzależniony od narkotyków kupionych w serwisie.
 • Musisz być świadomy odpowiednich dawek i instrukcji dla każdego zakupionego leku.
 • Musisz zdawać sobie sprawę z funkcji i skutków ubocznych wszystkich zakupionych przedmiotów.
 • Użytkownik zgodnie z prawem uzyskał receptę od odpowiednio wykwalifikowanego lekarza i że Lek będzie stosowany wyłącznie zgodnie z zaleceniami i wyłącznie przez osobę, której zostały przepisane Leki, oraz że obowiązek opieki spoczywa na lekarzu Użytkownika.
 • Musisz zaakceptować fakt, że Twój zakup musi być przeznaczony do legalnego użytku.
 • Użytkownik zgadza się, że lekarz nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek odpowiedzialność, roszczenia, straty, szkody lub wydatki jakiegokolwiek rodzaju lub natury spowodowane bezpośrednio lub pośrednio jakąkolwiek nieadekwatnością lub niewłaściwością jakiejkolwiek recepty wystawionej przez lekarza lub nieodpowiednią, niedostateczną lub nieprzydatną opinia lekarza dotycząca informacji medycznych użytkownika. W żadnym wypadku lekarz nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, w tym za szkody bezpośrednie, pośrednie, karne, specjalne lub wtórne, nawet jeśli zostanie poinformowany o takiej możliwości.
 • Musisz znać i rozumieć przepisy obowiązujące w Twoim kraju i stanie dotyczące zakupu leków na receptę oraz zgodzić się na pociągnięcie właścicieli i operatorów tej witryny do zwolnienia z odpowiedzialności za Twoje działania.
 • Witryna nie ponosi odpowiedzialności za wymagania i przepisy kraju pierwotnego nabywcy. Kupujący zobowiązuje się nie naruszać lokalnych przepisów Agencji Leków i lokalnych przepisów ministerstwa zdrowia danego kraju, w tym obowiązkowych wymogów niezbędnych przy imporcie leków.

2. PRODUKTY

 • Wszystkie produkty i akcesoria sprzedawane w serwisie mają wydrukowane daty ważności.
 • Jeśli otrzymasz produkty lub akcesoria, których termin upłynął, nie używaj ich i natychmiast skontaktuj się z nami.
 • Nie dokonujemy wymiany, zwrotu lub gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do sprzedawanych produktów.

3. PŁATNOŚĆ

 • Aby się zarejestrować, zamówienie musi zostać w pełni opłacone. Niezapłacone zamówienia w całości nie mogą zostać dostarczone i nie będą podlegały zwrotowi.
 • Wszystkie dane dotyczące płatności są anonimowe i są usuwane natychmiast po dokonaniu płatności.
 • Wszelkie opłaty, niezależnie od używanego nośnika, ponosi klient.
 • Informacje są chronione protokołem SSL z kluczem szyfrującym o długości 168 bitów (najwyższy obecnie dostępny na rynku).
 • Podczas przetwarzania transakcji płatniczych witryna dostosowuje najbardziej wymagające rynkowe standardy bezpieczeństwa, takie jak techniki szyfrowania SSL 3.0.
 • Płatności dokonuje się przelewem bankowym, WU lub MG (bankomat lub CB) oraz kartą kredytową. Zamówienia mogą obowiązywać dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty.
 • Walutą transakcji jest euro. Kwota pobrana z rachunku używanej karty kredytowej będzie zależała od kursu euro w dniu wypłaty oraz ewentualnych kosztów wymiany naliczonych przez bank wydający kartę.

4. ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

Dostępność produktów może ulec zmianie bez powiadomienia.

Anulowanie zamówienia po dokonaniu płatności nie jest akceptowane.

Ceny mogą ulec zmianie w oparciu o międzynarodowe kursy wymiany, a zmiany kosztów mogą wystąpić bez powiadomienia.

Po potwierdzeniu zamówienia otrzymasz elektroniczną fakturę, która będzie zawierać; numer zamówienia, szczegóły zamówienia, nazwę użytkownika i hasło (które wybierzesz). Twoja nazwa użytkownika i hasło pozwolą Ci sprawdzić status Twojego zamówienia.

5. STRONA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Witryna nie zachęca do posiadania lub prób pozyskiwania sterydów anabolicznych lub innych substancji kontrolowanych i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za działania widzów i klientów.

Opisy i opinie oferowane na tej stronie nie są sugestiami ani poradami medycznymi, ale są generalnie oparte na spekulacyjnych i subiektywnych wartościach. Każdy użytkownik przed zażyciem tych leków powinien zawsze najpierw skonsultować się z licencjonowanym lekarzem. Każdy użytkownik musi wiedzieć i rozumieć, że niewłaściwe i niekontrolowane użycie może powodować szkodliwe i trwałe skutki uboczne. Stanowczo nie zgadzamy się na podawanie leków nieletnim.

Witryna nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z oferowanych przez nią produktów. Materiały na tej stronie (i na stronach połączonych z tą witryną) służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie mają na celu promowania ani wspierania przyjmowania sterydów anabolicznych / androgennych i innych leków.

Chcąc chronić Twoją prywatność, witryna przetwarza wszystkie Twoje informacje z zachowaniem najwyższej poufności.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wysłany towar, naraża to na ryzyko i niebezpieczeństwa odbiorcy.

Witryna nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zajęcia celnego, wszystkie produkty są wysyłane na pełne ryzyko kupującego.

Witryna nie ponosi odpowiedzialności za utratę zamówienia spowodowaną niedostarczeniem.

W przypadku nieotrzymania zakupionego towaru w ciągu następnych 30 dni od dnia, w którym został zamówiony, należy powiadomić o tym Biuro Obsługi Klienta drogą mailową na nasz adres kontaktowy w ciągu 40 dni.

Żadne zwroty towarów nie będą akceptowane.

6. DOSTAWA PRODUKTÓW

Klient ponosi odpowiedzialność za błędy przy wprowadzaniu danych i / lub niekompletność adresu dostawy. W razie potrzeby klient poniesie opłatę za przesyłkę zwrotną.

Produkty są przygotowywane i pakowane przez serwis w ich oryginalne opakowanie lub w załączone i odpowiednie opakowanie do zawartości. Witryna ma możliwość zmiany oryginalnego opakowania bez zmiany produktów, z których się składa, bez uprzedniego powiadomienia klienta.

Serwis dostarcza zamówione produkty pod adres podany podczas składania zamówienia w zakładce „adres dostawy”.

Witryna zwykle dostarcza produkty w ciągu 5 do 12 dni, ale czasami może wystąpić opóźnienie w dostawie. To opóźnienie jest poza naszą kontrolą. Podany przez nas czas dostawy jest jedynie przybliżony i nie odpowiadamy za jakiekolwiek straty, koszty, szkody, koszty lub wydatki spowodowane jakimkolwiek opóźnieniem w dostawie produktów.

Nasza strona może podjąć decyzję o odroczeniu wysyłki zamówienia, jeśli zmusiły nas do tego zdarzenia zewnętrzne. Raport wysłania nie przekracza 15 dni.

Po wysłaniu stajesz się właścicielem zamówionych produktów. Po wysłaniu towaru nie ponosimy już żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru. Zamówiony towar nie podlega zwrotowi.

Wszystkie produkty są wysyłane na pełne ryzyko kupującego.

Witryna nie skontaktuje się z firmami transportowymi w celu śledzenia lub lokalizacji przesyłki.

7. WYJĄTKOWE WARUNKI

Klient przyjmuje do wiadomości, że zamawia te produkty z pełną odpowiedzialnością.

W żadnym wypadku witryna nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje prawne, które mogą wyniknąć z zamówienia złożonego na stronie internetowej.

Jeśli produkty zostaną zajęte przez organy celne, klient ma 9 dni po zajęciu na poinformowanie nas o tym.

Witryna nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zajęcia celnego, chyba że wykupiłeś nasze ubezpieczenie i jeśli była ważna recepta lekarska.

Witryna nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie paczki przez organy celne.

W przypadku zajęcia celnego należy zwrócić w ciągu 10 dni po zajęciu oficjalny dowód odbioru paczki przez zajęcie celne (poczta wysłana przez administrację celną). Warunki dotyczące naszych przesyłek ekspresowych.

Żaden towar nie zostanie przyjęty bez odniesienia do oryginalnego i oficjalnego dowodu wjazdu i / lub zniszczenia paczki przez organy celne. Ten warunek w żadnym wypadku nie ulega zmianie.

Koszty transportu w ramach zwrotu produktów uszkodzonych / zepsutych / zajętych w trakcie dostawy pozostają po stronie klienta.

Witryna nie będzie realizować żadnego podejścia do organów celnych i / lub firm transportowych w zakresie badań, monitorowania, statusu lub lokalizacji przesyłki.

8. KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ

Informacje podane na tej stronie służą do ogólnych celów informacyjnych i edukacyjnych. Niektóre sekcje tej witryny są przeznaczone dla określonych odbiorców, w tym dyrektorów, pracowników, klientów i akcjonariuszy Top-steroidy-online, a także członków społeczności opieki zdrowotnej i ogółu społeczeństwa. Twój dostęp do informacji zawartych w tej witrynie internetowej i korzystanie z nich podlega postanowieniom niniejszej Umowy o zasadach i warunkach. Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej i korzystając z niej, akceptujesz, bez ograniczeń i zastrzeżeń, niniejsze Warunki i postanowienia.

9. SZCZĘŚLIWY

Top-sterydy-online dołoży wszelkich starań, aby zamieścić dokładne i aktualne informacje na tej stronie internetowej, ale nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich dokładności, aktualności lub kompletności. Zgadzasz się, że dostęp do tej witryny internetowej i jej zawartość oraz korzystanie z niej odbywa się na własne ryzyko. Top-sterydy-online zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Ani Top-steroids-online, ani żadna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie tej witryny internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za szkody bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub karne, wynikające z dostępu do, użytkowania lub niemożność korzystania z tej witryny internetowej lub jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jej treści. To ograniczenie obejmuje uszkodzenia lub wszelkie wirusy, które infekują sprzęt komputerowy.

10. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, chronić i chronić Top-steroids-online, jego funkcjonariuszy, dyrektorów, akcjonariuszy, pracowników, agentów, dostawców i partnerów zewnętrznych od i przed wszelką odpowiedzialnością, szkodami, stratami, kosztami lub wydatkami, w tym honorariami prawników i wydatki poniesione w związku z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z (a) naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek postanowienia, warunku, oświadczenia, gwarancji lub zobowiązania zawartego w niniejszej Umowie; lub (b) informacje, które dostarczasz Top-steroids-online lub udostępniasz stronom trzecim, w tym dane rejestracyjne i zawartość stron internetowych odpowiadających adresom URL, które przesyłasz do Top-steroids-online. Wynika również z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków.

11. INFORMACJE MEDYCZNE

Ta witryna internetowa może zawierać ogólne informacje dotyczące różnych schorzeń i ich leczenia. Takie informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają na celu zastąpienia porady udzielonej przez lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Pacjenci nie powinni wykorzystywać informacji zawartych w niniejszym dokumencie do diagnozowania problemów lub chorób związanych ze zdrowiem lub sprawnością fizyczną. Pacjenci powinni zawsze skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia w celu uzyskania porady medycznej lub informacji na temat diagnozy i leczenia.

Ważna recepta lekarska zostanie przesłana wraz z przesyłką

11.29 Informacje medyczne, sekcja 29

USTAWA LEKARSKA (ROZDZIAŁ 176, SEKCJA 29) Leki (TYLKO NA RECEPTĘ) ZAMÓWIENIE

Zacytować.

A, To zamówienie może być cytowane jako zamówienie dotyczące leków (tylko na receptę).

Definicje.

B, - (1) W tej kolejności -

„Maksymalna dawka dobowa” lub „MDD” oznacza maksymalną ilość substancji zawartą w ilości produktu leczniczego do użytku wewnętrznego, którą zaleca się przyjmować lub podawać w ciągu 24 godzin
„Maksymalna podaż” lub „PC” oznacza maksymalną ilość produktu leczniczego, która może być sprzedawana lub dostarczana w dowolnym czasie;

„Minimalny wiek” oznacza minimalny wiek osoby, w której można podawać dany produkt leczniczy w wieku 21 lat i więcej;

„Lek na receptę” oznacza produkt leczniczy o opisie lub klasie określonej na potrzeby art. 29 Ustawy, o którym mowa w ust. 4;

„Licencja na produkt” oznacza licencję na produkt udzieloną zgodnie z sekcją 5 Ustawy;

„Sprzedawać” oznacza sprzedaż detaliczną zgodnie z definicją zawartą w sekcji 2 (2) Ustawy, a „sprzedaż” ma analogiczne znaczenie; „Dostawa” oznacza dostawę w okolicznościach odpowiadających sprzedaży detalicznej w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy.

(2) W pierwszym wykazie używane są następujące skróty: „g” na gram;

„Iu” dla międzynarodowej jednostki działalności; „Mcg” dla mikrogramów;

„Mg” dla miligramów; „Ml” dla mililitrów; „%” jako wartość procentowa;

„W / w” oznacza wagę według wagi; „V / w” dla objętości w masie; „V / v” dla objętości w objętości.

Odpowiedni praktycy.

 1. Dla celów art. 29 ustawy (produkty lecznicze wydawane wyłącznie na receptę) lekarze, dentyści i lekarze weterynarii są właściwymi lekarzami w odniesieniu do wszystkich leków wydawanych wyłącznie na receptę.

Produkty lecznicze wyłącznie na receptę.

 1. Produkt leczniczy to produkt leczniczy określony dla celów art. 29 ustawy (lek wydawany wyłącznie na receptę), jeżeli ma on opis zawarty w pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej kolumnie części I lub II części pierwszej

Recepty.

 1. - (1) Do celów art. 29 ust. 2 (w) ustawy nie przyjmuje się leku na receptę w celu sprzedaży lub wydania na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, chyba że zachodzą przesłanki określone w ust.
 • Warunki są takie, że -
 • recepta ma formę pisemną i jest podpisana przez lekarza, składającego ją zwykłym podpisem i opatrzona datą przez niego;
 • recepta zawiera następujące dane szczegółowe:
 • adres praktykującego, który go podał;
 • w przypadku gdy wykonujący ją lekarz jest lekarzem lub dentystą, nazwisko i adres osoby, dla której leczenie jest przeznaczone;
 • w przypadku gdy udzielający go lekarz jest lekarzem weterynarii, nazwisko i adres osoby, której ma być dostarczony lek wydawany wyłącznie na receptę;
 • w przypadku gdy wykonujący ją lekarz jest dentystą lub lekarzem weterynarii, oświadczenie lekarza, że recepta to „Wyłącznie do leczenia dentystycznego” lub „Wyłącznie do leczenia zwierząt”, w zależności od przypadku; i
 • podać całkowitą ilość leku na receptę, która ma być dostarczona, oraz dawkę, jaką należy przyjąć;
 • w przypadku gdy recepta nie określa, czy jest to recepta powtarzalna, czy nie, recepta nie może zostać zrealizowana więcej niż jeden raz;
 • w przypadku powtarzalnej recepty, która nie określa, ile razy można ją zrealizować, nie można jej wydać więcej niż 3 razy;
 • w przypadku powtarzalnej recepty, która nie określa okresu, pomiędzy którym może nastąpić następna realizacja, nie może być zrealizowana częściej niż raz na 3 dni;
 • w momencie wydawania recepty osoba wystawiająca receptę odnotowuje na awersie recepty, nad podpisem lekarza, nazwisko i adres osoby ją wydającej oraz datę zrealizowania recepty; i
 • w przypadku recepty powtórzonej, jeżeli recepta jest realizowana po raz ostatni, zachowuje ją po zrealizowaniu przez osobę wydającą
 • Ograniczenia nałożone przez § 29 (2) (w) ustawy (ograniczenia w sprzedaży i dostawie) nie stosuje się do sprzedaży i wydawania na receptę tylko leku niezgodnego z receptą wystawioną przez właściwego lekarza z tego tylko powodu, że zachodzi warunek określony w ust. ) nie jest spełniony, jeżeli osoba sprzedająca lub wydająca lek dostępny wyłącznie na receptę, po dołożeniu należytej staranności, uważa na uzasadnionych podstawach, że warunek ten jest spełniony w odniesieniu do tej sprzedaży lub

Zwolnienia dotyczące ograniczonej sprzedaży lub dostawy leków wydawanych wyłącznie na receptę wymienionych w części II wykazu pierwszego.

 1. W przypadku wydawanych na receptę tylko leków wymienionych w Części II Załącznika Pierwszego, ograniczenia nałożone przez art. 29 ust. 2 (w) ustawy (ograniczenia sprzedaży i dostaw) nie mają zastosowania, jeżeli:
 • lek jest sprzedawany lub dostarczany w pojemniku lub opakowaniu opatrzonym etykietą wskazującą maksymalną dawkę dobową nieprzekraczającą dawki określonej w piątej kolumnie tej części pierwszego wykazu w odniesieniu do leku;
 • ilość sprzedanego lub dostarczonego leku nie przekracza maksymalnej podaży określonej w tej kolumnie;
 • lek jest sprzedawany lub dostarczany w pojemniku lub opakowaniu opatrzonym etykietą wskazującą zastosowanie określone w szóstej kolumnie tej części pierwszego wykazu, a nie inne zastosowanie; i
 • leki są wyłączne lub dostarczane osobie, która ma lub jest powyżej minimalnego wieku określonego w piątej kolumnie tej części pierwszego wykazu w odniesieniu do tego leku.

Zwolnienia dotyczące sprzedaży lub dostaw awaryjnych.

 1. Ograniczenia nałożone przez § 29 (2) (w) ustawy (ograniczenia w sprzedaży i dostawie) nie stosuje się do sprzedaży lub dostawy wyłącznie leków na receptę przez farmaceutę w nagłych wypadkach, działającego na polecenie ustne lekarza, który zobowiązał się do wypisania recepty, lub pisemnej zamówić, jeśli jest lekarzem w szpitalu, w ciągu najbliższych 24 godzin

Zwolnienia dla niektórych osób.

 1. - (1) Ograniczenia nałożone przez artykuł 29 (2) (w) Ustawy (ograniczenia sprzedaży i dostaw) nie mają zastosowania
 • do sprzedaży lub dostawy przez osobę wymienioną w pierwszej kolumnie Części I Załącznika Drugiego; złoto
 • dostawy przez osobę wymienioną w pierwszej kolumnie części II załącznika drugiego,

recepty tylko leki wymienione w drugiej kolumnie części I lub II, w zależności od przypadku, drugiego wykazu w odniesieniu do tej osoby, o ile i tak długo, jak warunki określone w odpowiednich akapitach trzeciej kolumny części I lub II, w zależności od przypadku, drugiego załącznika są spełnione.

 • Niezależnie od ustępu (1), Minister może na piśmie, w każdym przypadku, jeśli uzna to za stosowne i na warunkach, które może nałożyć, zwolnić każdą osobę z ograniczeń nałożonych przez artykuł 29 (2) (w) ustawy (ograniczenia sprzedaży i dostaw).
 • Minister może w każdym przypadku na piśmie, jeśli uzna to za stosowne i na warunkach, jakie może nałożyć, zwolnić każdą osobę z ograniczeń nałożonych przez artykuł 29 (2) (b) ustawy (ograniczenia w administrowaniu).

Zwolnienia dotyczące sprzedaży i zaopatrzenia w szpitalach lub licencjonowanych szpitalach prywatnych.

 1. Ograniczenia nałożone przez § 29 (2) (w) ustawy (ograniczenia w sprzedaży i dostawie) nie mają zastosowania do sprzedaży lub dostarczania jakichkolwiek leków na receptę w ramach działalności dowolnego oddziału, teatru lub innej sekcji w szpitalu prywatnym licencjonowanym w ramach Prywatnych Szpitali i Przychodni Lekarskich. Czynność, w której sprzedawany lub wydawany jest wyłącznie lek na receptę zgodnie z pisemnymi wskazówkami lekarza lub dentysty lub dyplomowanej pielęgniarki kierującej oddziałem, teatrem lub inną sekcją licencjonowanego szpitala prywatnego, mimo że wskazania te nie spełniają warunków określone w ust

Zwolnienia przewidziane w innych przepisach prawa pisanego.

 1. Ograniczenia nałożone przez § 29 (2) (w) (ograniczenia sprzedaży lub dostaw) lub § 29 ust. 2 (b) (ograniczenia w stosowaniu) ustawy nie stosuje się do sprzedaży lub dostawy lub podawania, w zależności od przypadku, jakiegokolwiek leku na receptę, jeżeli:
 • lek wydawany wyłącznie na receptę jest lekiem kontrolowanym;
 • sprzedaż, dostarczanie lub podawanie takiego kontrolowanego leku jest wyłączone z odpowiednich ograniczeń Ustawy o Nadużywaniu Narkotyków lub jakichkolwiek przepisów wydanych na jej podstawie; i
 • sprzedaż, dostarczanie lub podawanie kontrolowanego narkotyku podlega takim warunkom i w takich okolicznościach, jakie mogą być określone w tym zwolnieniu zgodnie z odpowiednim pisemnym prawem.

Zwolnienia w przypadkach dotyczących niewykonania zobowiązania przez inną osobę.

 1. Ograniczenia nałożone przez § 29 (2) (w) ustawy (ograniczenia sprzedaży i zaopatrzenia) nie mają zastosowania do sprzedaży i wydawania przez osobę wyłącznie leków na receptę, jeżeli:
 • osoba, która dołożyła wszelkich starań, jest przekonana na uzasadnionych podstawach, że sprzedawany lub dostarczany produkt nie jest lekiem wydawanym wyłącznie na receptę; i
 • wynika z działania lub zaniedbania innej osoby, że produkt jest produktem, do którego odnosi się § 29 (2) (w ) ustawy

Zwolnienia w przypadku sfałszowanych recept.

 1. Ograniczenia nałożone przez § 29 (2) (w) ustawy (ograniczenia w sprzedaży i dostawie) nie mają zastosowania do sprzedaży i wydawania przez farmaceutę wyłącznie leków na receptę na podstawie sfałszowanej recepty, jeżeli farmaceuta po dołożeniu należytej staranności uzna z uzasadnionych powodów, że recepta jest autentyczny.

Zwolnienia dotyczące wydawania leków wydawanych wyłącznie na receptę

12A. Ograniczenia nałożone przez § 29 (2) (b) Ustawy (ograniczenia w stosowaniu) nie mają zastosowania do podawania przez jakąkolwiek osobę wymienioną w pierwszej kolumnie Trzeciego Wykazu jakiegokolwiek leku na receptę wymienionego w odpowiednim paragrafie w drugiej kolumnie tego Wykazu, o ile i tak długo, jak warunki określone w odpowiednim akapicie w trzeciej kolumnie tego harmonogramu są spełnione.

Związek między niniejszym Zamówieniem a innymi pisemnymi przepisami.

 1. Niniejsze rozporządzenie stanowi uzupełnienie, a nie uchyla ani nie zastępuje żadnego innego pisemnego prawa.

ZOBACZ TAKŻE ZWOLNIENIE DLA NIEKTÓRYCH OSÓB Z SEKCJI 29 UST. 2 (W) USTAWY

ZOBACZ TAKŻE ZWOLNIENIE DLA NIEKTÓRYCH OSÓB Z SEKCJI 29 UST. 2 (b) USTAWY

 • Top-Steroids-Online nie ponosi odpowiedzialności za użycie jakichkolwiek dostarczonych produktów. Odpowiedzialność za używanie produktów pod kierunkiem licencjonowanego lekarza spoczywa na kupującym.
 • ważna recepta lekarska zostanie przesłana wraz z przesyłką.

12. PRYWATNOŚĆ

Top-steroids-online szanuje prywatność użytkowników swojej witryny internetowej. Poważnie traktujemy prywatność. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery zbierają pewne informacje techniczne o Tobie (typ przeglądarki internetowej, adres IP), a także śledzą, które strony odwiedzasz w naszej witrynie, możemy również udostępniać zebrane informacje o Tobie, jeśli w przypadku oszustwa lub innego przestępstwa jesteśmy do tego wezwani przez właściwe organy prawne.

13. PRAWA AUTORSKIE I ZNAK TOWAROWY

Cała zawartość tej witryny jest w pełni chroniona na mocy wszelkich obowiązujących praw intelektualnych. Wszystkie nazwy produktów, niezależnie od tego, czy pojawiają się dużym drukiem lub z symbolem znaku towarowego, są znakami towarowymi firmy Top-steroids-online, jej podmiotów stowarzyszonych, powiązanych firm lub jej licencjodawców lub partnerów joint venture, chyba że zaznaczono inaczej. Użycie lub niewłaściwe użycie tych znaków towarowych lub jakichkolwiek innych materiałów, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym dokumencie, jest wyraźnie zabronione i może stanowić naruszenie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, prawa o zniesławieniu i zniesławieniu, prawa prywatności i reklamy oraz przepisów dotyczących komunikacji i statuty. Wszystkie prawa autorskie to tekst, płace, zdjęcia, grafika, interfejs użytkownika i inne treści udostępniane na stronach internetowych Top-sterydy-online oraz wybór, koordynacja i układ takich treści, są obsługiwane przez Top-steroids-online lub jej licencjodawcy będący osobami trzecimi, w pełnym zakresie przewidzianym w ustawie o prawie autorskim i wszystkich międzynarodowych prawach autorskich. Zgodnie z obowiązującymi prawami autorskimi nie wolno kopiować, reprodukować, modyfikować, rozpowszechniać, wyświetlać, wykonywać ani transmitować żadnej zawartości witryn internetowych Top-steroidy-online w jakimkolwiek celu.

14. INFORMACJE NIEPOUFNE

Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących warunków określonych w naszej Polityce prywatności, wszelka komunikacja lub inne materiały, które przesyłasz do nas za pośrednictwem Internetu lub publikujesz na stronie internetowej Top-steroids-online za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, takie jak wszelkie pytania, komentarze, sugestie itp. są i będą uważane za niepoufne, a Top-steroids-online nie ma żadnego rodzaju zobowiązań w odniesieniu do takich informacji

15. NIEWAŻNE GDZIE ZABRONIONE

Top-steroids-online zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostarczania swoich produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji i / lub do ograniczenia ilości lub wszelkich produktów lub usług, które świadczymy. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona w tej witrynie internetowej jest nieważna, jeśli jest zabroniona.

Top-Steroids-Online wymaga ważnej recepty od swoich klientów przed wysyłką. Nie sprzedajemy ani nie wysyłamy leków do krajów, w których sprzedaż leków bez recepty jest nielegalna.

16. OGÓLNE

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie będzie można oddzielić bez wpływu na wykonalność wszystkich pozostałych postanowień. Top-steroids-online zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia materiałów z tej witryny internetowej w dowolnym momencie według własnego uznania.

17. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

Top-steroids-online zastrzega sobie prawo do fizycznego lub elektronicznego podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które rzekomo zostało naruszone, według własnego uznania, do zablokowania dostępu do wszystkich lub pad z witryn internetowych , z powiadomieniem lub bez.

Dodaj komentarz